Informatie en omleidingsroutes:  Fase 6

Het Project de Grote Kruising

De Grote Kruising is gelegen in Krimpen aan den IJssel en bevindt zich op de kruising van de N210 met de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg. De kruising is een essentieel knooppunt in de drukke Algeracorridor (de N210 tussen rotonde Krimpenerbosweg en het Kralingseplein). Tienduizenden auto’s, scooters, fietsers, voetgangers, bussen en vrachtwagens gebruiken de Grote Kruising intensief. Eén van de bottlenecks in deze corridor is de Algerabrug. Deze brug beschikt slechts over drie rijstroken (één in elke richting plus de wisselstrook) wat de doorstroming van het verkeer niet ten goede komt.

Verzakking
De Grote Kruising is dringend aan vervanging toe. De fundering van de kruising verzakt, wat ernstige gevolgen kan hebben. In 2021 en 2022 wordt de kruising daarom gereconstrueerd. Het doel: een goede fundering en een verbeterde verkeersdoorstroming. De kruising wordt continu gemonitord op verdere verzakkingen. In het derde kwartaal van 2018 bleek dat de verzakkingen ineens fors toenamen. Om de veiligheid op de kruising te borgen, is daarom besloten in 2019 een reeks voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat de bewoners en het doorgaand verkeer al enige tijd te maken hebben met werkzaamheden en bijbehorende impact.

Project ‘de Grote Kruising’: de 7 fases

De werkzaamheden aan de grote kruising zijn verdeeld in zeven fases. Klik op elke fase om te zien wat deze precies inhoudt.

Achtergrond

De N210/C.G. Roosweg tussen de Algerabrug tot en met de Grote Kruising is een oude provinciale weg. De aanwezige betonnen fundering komt uit 1936 en bestaat uit vierkante bakken die op houten palen rusten. De weg is meerdere keren uitgebreid en verbreed. Hierdoor verzakt de huidige fundering te veel en moet er een nieuwe fundering komen voor dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. Tussen 2007 en 2010 is daarom ook de N210 richting Bergambacht vervangen door een nieuwe weg.

Wat gaat er gebeuren vanaf april 2021?
In fase 6 van het project de Grote Kruising gaan we aan de slag op de kruising zelf. De werkzaamheden starten in april 2021 en zullen naar verwachting 1,5 jaar duren. We delen de fase in 3 delen op:

  • Eerst vernieuwen we de noordzijde van de Grote Kruising. Dit is de kant van de Nieuwe Tiendweg. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen april en september 2021.
  • Vanaf 24 september 2021 tot en met augustus 2022 vernieuwen we de zuidzijde. Dat is de kant van de Industrieweg. Tijdens deze fase vinden er ook werkzaamheden plaats aan de C.G. Roosweg tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Wethouder Hoogendijktunnel
  •  

Moderne fundering
Wij vervangen de huidige, verzakte fundering uit 1936 door een nieuwe, moderne fundering die aan de huidige eisen voldoet. Hiervoor moeten we eerst het aanwezige asfalt verwijderen. Daarna halen we de oude betonfundering weg. Tot slot bouwen we de nieuwe, moderne fundering opnieuw op. De nieuwe fundering bestaat uit stalen buispalen en een betonplaat van zo’n 35 centimeter dik beton. Ook bij de nieuwe busbaan is gebruikgemaakt van dit type fundering.

Slimme verkeerslichten
We vervangen ook de oudere verkeerslichten door ‘slimme’ exemplaren. Deze zogeheten intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) kunnen bijvoorbeeld communiceren met de hulpdiensten, zodat zij bij spoed vaker groen licht krijgen. Tot slot vernieuwen we ook de lichtmasten en plaatsen we aan de zuidzijde van de C.G. Roosweg een groen aangeplant geluidsscherm. Dit ziet er net alleen mooi uit, maar is ook een duurzame oplossing: het groen filtert het fijnstof, slaat CO2 op en produceert zuurstof.

Planning
De reconstructie van de Grote Kruising en het omliggende gebied voeren we in 7 fases uit. Fase 1 tot en met 5 zijn gereed. In april is fase 6 gestart, waarbij we de reconstructie van de kruising zelf in 2 delen opknippen. Het eerste deel bestaat uit het vernieuwen van de noordzijde van de Grote Kuising. Dit is de kant van de Nieuwe Tiendweg. Deze werkzaamheden zijn in september 2021 klaar. Vanaf 24 september 2021 tot en met augustus 2022 vernieuwen we de zuidzijde. Dit is de kant van de Industrieweg. Er vinden in deze tweede fase ook werkzaamheden plaats aan de C.G. Roosweg tussen het Koningin Wilhelminplein en de Wethouder Hoogendijktunnel. In deze tweede fase realiseren we ook het zuidelijke busperron aan de N210.

Klik hier voor de Notitie de Grote Kruising
Klik hier voor de rapportage Verkeersafwikkeling Algeracorridor

Bekendmakingen

Bent u benieuwd naar aangevraagde omgevingsvergunningen of een verkeersbesluit in relatie tot de Grote Kruising?

Lees hier alle bekendmakingen