Informatie en omleidingsroutes:  Fase 6

Planning

De herinrichting van de Algeracorridor binnen de gemeentegrens van Krimpen aan den IJssel voeren we in 7 fases uit. Fase 1 tot en met 5 hebben als doel de verkeersstromen te ontvlechten. Hierdoor vindt de verkeersafwikkeling veiliger plaats en ontstaat er meer doorstroming. Deze eerste fases zijn noodzakelijk om fase 6 (de reconstructie) uit te kunnen voeren.

Fase 1 tot en met 4 zijn al gereed. Tot half april 2021 werken we aan fase 5: het realiseren van nieuwe busperrons langs de C.G.Roosweg/N210. Medio april 2021 start fase 6, waarbij de reconstructie in 3 delen wordt opgeknipt.

Eerst vernieuwen we de noordzijde van de Grote Kuising. Dit is de kant van de Nieuwe Tiendweg. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf medio april 2021 tot en met november 2021. Vanaf december 2021 tot en met juni 2022 vernieuwen we de zuidzijde. Dit is de kant van de Industrieweg.

Tot slot vinden er tussen juli 2022 en december 2022 werkzaamheden plaats tussen de Algerabrug en de Wethouder Hoogendijktunnel. In deze fase realiseren we ook de zuidelijke bushalte aan de N210, wat nog onderdeel is van fase 5.

Bekijk hier het planningsschema

Project ‘de Grote Kruising’: de 7 fases

De werkzaamheden aan de grote kruising zijn verdeeld in zeven fases. Klik op elke fase om te zien wat deze precies inhoudt.