Nieuws

Eerste liggers fly-over nieuwe wisselstrook geplaatst

Op dinsdag 10 maart zijn na de ochtendspits de eerste betonliggers geplaatst voor de nieuwe fly-over. Hiermee krijgt de toekomstige wisselstrook, die meer richting het noorden wordt verlegd, al meer contour. De geprefabriceerde betonliggers zijn in opdracht van Van Hattum & Blankevoort geplaatst door Consolis Spanbeton, waarbij het hijswerk is verricht door Mammoet. Het werk[...]

Lees meer...

Vorderingen bouw fly-over nieuwe wisselstrook

Medio december 2019 zijn de werkzaamheden gestart voor de fundatie van de fly-over voor de nieuwe wisselstrook. Inmiddels krijgen de tussensteunpunten, waarop het betondek komt te rusten, zichtbare vormen. De werkzaamheden verlopen voorspoedig en conform planning. In februari zijn in de productiehallen van Consolis Spanbeton de liggers gefabriceerd.   Op dinsdag tussen 09.00 uur tot[...]

Lees meer...

Start werkzaamheden duiker Nieuwe Tiendweg

Maandag 6 januari is er gestart met de werkzaamheden aan de bestaande duiker (een waterverbinding onder een weg door) onder de Nieuwe Tiendweg. De duiker wordt aan de kant van de Buys Ballotsingel verlengd. Hierdoor wordt er ruimte gemaakt om in later stadium de nieuwe fietsoversteek te kunnen realiseren tussen de Vincent van Goghlaan en de[...]

Lees meer...

Verplaatsing van het kunstwerk ‘wolkenhemel’

Inmiddels is het buiten goed zichtbaar dat er gewerkt wordt aan het realiseren van de nieuwe fly-over, waarbij de bestaande wisselstrook in de toekomst meer richting het noorden wordt verplaatst. Met de fly-over wordt de bestaande Wethouder Hoogendijktunnel gekruist. In de praktijk betekent dit ook dat er een nieuwe plek moest worden gevonden voor het[...]

Lees meer...

Officiële start project ‘de Grote Kruising’: onthullen bouwbord en eerste paal fly-over

Op 12 december is het project ‘de Grote Kruising’ en daarmee de herinrichting van de Algeracorridor officieel van start gegaan. Anthon Timm, projectwethouder voor ‘de Grote Kruising’ heeft samen met de aannemers in het bouwteam en een vertegenwoordiging van de subsidieverstrekkers een bouwbord voor het project onthuld. Vervolgens is de eerste funderingspaal de grond in[...]

Lees meer...

Afsluiting Wethouder Hoogendijktunnel

Update 20 december 19.00 uur Door de inzet van een extra heimachine zijn de werkzaamheden afgerond. De Wethouder Hoogendijktunnel is sinds 20 december 19.00 uur weer geopend voor fietsers en voetgangers. De Wethouder Hoogendijktunnel is van 16 tot en met 24 december afgesloten. De tunnel gaat dicht omdat er heiwerkzaamheden plaatsvinden voor het project de[...]

Lees meer...

Project ‘de Grote Kruising’ gaat officieel van start op 12 december

Op 12 december is van 15.00 tot 15.30 uur de officiële start van het project ‘de Grote Kruising’ en daarmee de herinrichting van de Algeracorridor. De officiële start vindt plaats ter hoogte van de Wethouder Hoogendijktunnel, parallel aan de wisselstrook. Onthullen bouwbord en slaan eerste paal Anthon Timm, projectwethouder voor ‘de Grote Kruising’ onthult samen[...]

Lees meer...

Definitieve bushaltelocaties langs de C.G. Roosweg bekend

Waarom bushaltes langs de C.G. Roosweg? Uit de onafhankelijke verkeersonderzoeken blijkt dat de kruisende bussen van en naar het busstation in de huidige situatie zorgen voor een aanzienlijke vertraging in de doorstroming op de Algeracorridor.  Een belangrijke wijziging ten behoeve van de bevordering van de doorstroming – van zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer[...]

Lees meer...

Wat betekenen die grote witte zandzakken langs de weg?

Vorige week zijn er grote, met zand gevulde, witte zakken (big bags) langs de weg geplaatst in de groenzone tussen de wisselstrook en het naastliggende fietspad. De zakken dienen als tijdelijke ‘voorbelasting’, dus extra gewicht voor de ondergrond ter plaatse van de toekomstige landhoofden (funderingen) van de fly-over die straks worden gerealiseerd. Door de geplaatste[...]

Lees meer...

Wat staat er op de planning voor het najaar van 2019?

Welke werkzaamheden worden er in het vierde kwartaal van dit jaar verder nog verwacht rondom de realisatie van de Grote Kruising? In het najaar staan werkzaamheden gepland aan de duikers (kokervormige constructies om de waterafvoer te verbeteren) in de Buys-Ballotsingel en naast het kruispunt bij de Van Ostadelaan. Deze duikers worden verlengd om de verbreding[...]

Lees meer...