Inrichtingstekening Lekdijk

501

Momenteel is de gemeente druk doende met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Lekdijk als fietsstraat. Op onderstaande link is het inrichtingsplan te raadplegen. Hierbij is de nieuwe materialisatie zichtbaar, de gewijzigde rijbaanbreedte, de rijrichting en de parkeerstrook. Voor aanvullende vragen over techniek/ontwerp bent u van harte welkom in de informatiekeet naast Waardzicht.

Bekijk PDF

Deel