Ruud de Vos aan het woord: ‘Feiten en cijfers’

410

Vaak krijg ik de vraag waarom de werkzaamheden aan de kruising anderhalf jaar moet duren. Dat lijkt lang, maar dat is het niet, als je bedenkt dat we eerst alles moeten afbreken en daarna opnieuw moeten opbouwen. In deze column probeer ik de omvang van het project duidelijk te maken door interessante feiten en cijfers met u te delen.

Fase 6 van het project de Grote Kruising kan u vergelijken met een openhartoperatie. De kruising blijft deels in gebruik, terwijl het werkoppervlak nog geen voetbalveld groot is. Door het voorbijrazende verkeer – op ongeveer 1 meter van de afscheiding – gebeurt het heiwerk met een compacte heistelling van maximaal 10 meter hoog.

Telkens lassen we een heipaal van 6 meter op met een doorsnede van 50 centimeter. Zo komen we tot buispalen met een totale lengte van 24 tot 28 meter. In totaal gaat het om 810 inwendig geheide heipalen. Als we die allemaal achter elkaar zouden leggen, komen we tot een lengte van maar liefst 20 kilometer.

De palen hebben een stalen mantel en per paal storten we zo’n 5 kuub aan beton. We gebruiken op het werkoppervlak 2 stellingen om te heien en we doen er zo’n 7 per dag. Per week storten we 1 keer beton in de buispalen. In totaal storten we dus 4.050 kuub beton, alleen al voor de palen. Voor de betonvloer van 40 centimeter dik, met een oppervlak van 6.800 vierkante meter storten we nog eens 2.700 kubieke meter beton. Dat is dus 2,7 miljoen liter! In totaal moet het beton 28 dagen uitharden, maar na 10 dagen mogen we het licht belasten. De hoeveelheid wapeningsstaal bedraagt 510 ton. En als het nieuwe wegdek straks klaar is, trekken we maar liefst 4 kilometer aan strepen op de weg.

Dit stampen we allemaal niet zo maar uit de grond. Uiteraard doen we dit wel zo snel en veilig mogelijk, met zo min mogelijk overlast voor u.

Deel