Ruud de Vos aan het woord: ‘Go with the flow’

222

Ruud de Vos is omgevingsmanager voor het project de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel. Een project met een grote impact voor weggebruikers en de omgeving. Iedere maand gaat Ruud in op een onderwerp waar hij veel vragen of opmerkingen over krijgt.

Deze week zijn we, na maanden – wat zeg ik jaren – van voorbereidende werkzaamheden, dan eindelijk ‘voor het echie’ begonnen met de werkzaamheden op de Grote Kruising. Ik denk dat wij ons hetzelfde voelen als die koeien die voor het eerst weer naar buiten mogen op de eerste lentedag. Alleen betreden wij niet de wei, maar de Grote Kruising: Let’s go!

 

Verwachting: betere doorstroming
Het klinkt misschien gek, maar als je het mij vraagt, verwacht ik dat het uiteindelijk wel eens mee kan vallen met de hinder die tijdens de werkzaamheden op zal treden. Natuurlijk, de eerste twee weken ontstaan er mogelijk kijkersfiles, omdat mensen nou eenmaal nieuwsgierig zijn wat er allemaal gebeurt daar op die kruising. Ook moeten reizigers hun weg gaan vinden via een andere route. Maar als het nieuwe er eenmaal vanaf is, verwacht ik snel een betere doorstroming. Misschien nog wel beter dan voordat de werkzaamheden begonnen, omdat we de verkeerslichten nu hebben uitgeschakeld. De verouderde verkeerslichten leidden – terecht – tot veel vertraging en gemopper.

 

Advies
Uiteraard blijft het advies: ga goed voorbereid op weg, werk zo veel mogelijk thuis en neem wat vaker de fiets, als dat kan. De omleidingsroutes en andere nuttige informatie is te vinden op www.degrotekruising.nl. En voor die omleidings-routes geldt: het is een adviesroute. Wij weten ook wel dat Krimpenaren zelf hun weg het best weten te vinden. Dat is ook prima, zolang niet al het verkeer uit alle richtingen, inclusief vrachtwagens, sluiproutes gaat nemen door woonwijken. Wij monitoren de verkeersstromen en de snelheden daarom nauwlettend op verschillende plekken. Als het nodig is, grijpen we in. Wij willen de overlast voor omwonenden uiteraard zo veel mogelijk beperken. Dus ik zou willen zeggen: ‘Mensen, relax en go with the flow’.

Deel