Verkeersafwikkeling rondom de grote kruising

285
De gemeente heeft de laatste tijd vaker berichten ontvangen met betrekking tot niet goed afgestelde verkeerslichten of het ontbreken van extra capaciteit richting de Algerabrug. In deze fase van het project wordt hiervoor echter geen maatregel genomen.
 
In de afgelopen zomer is geconstateerd dat de complexe verkeersregelinstallatie helaas erg storingsgevoelig is. Deels vanwege de zettingen in de funderingsconstructie (wellicht geen goede detectie etc.), maar ook storingsgevoeligheid in de koppelingen die er met de wisselstrook zijn. Momenteel functioneert de kruising voor ca. 80% naar behoren. In de spits doen zich geen problemen voor. En ja, het klopt: Op soms ‘rustige momenten’ zoals de zaterdag of zondagmiddag stroopt het verkeer na afsluiting van de wisselstrook vanuit Krimpen op. 
 
Wat betreft het aantal beschikbare banen richting de Algerabrug is ervoor gekozen de huidige situatie in stand te houden.
Deze wegindeling zorgt er namelijk voor dat de openbaar vervoersbedrijven én de hulpdiensten een goede doorstroming hebben naar de Algerabrug. En dat heeft prioriteit  bij de gemeente. Zeker in de volgende fase van het project (maart/april 2021), waarbij de grote kruising “op de schop gaat”.
 
Feit is dat de uitvoering van het project “de Grote Kruising” overlast met zich meebrengt. Er kúnnen dan eenmaal minder vervoersbewegingen over de Algeracorridor. Uiteraard wordt er bij keuzes binnen het project nagedacht over het zoveel mogelijk beperken van de overlast, maar “hulp” van automobilisten die kiezen voor een alternatieve manier van vervoer is nodig! We vragen uw begrip én creativiteit!
 
Voor alternatieve manieren om te reizen, zie www.ways2go.nl. Voor actuele informatie over het project “de Grote Kruising” zie  www.degrotekruising.nl.

Deel