Tijdelijke fietsroute richting de Wethouder Hoogendijktunnel

611

Vanwege de vernieuwde Nieuwe Tiendweg kan het fietsverkeer niet meer via deze weg richting de Wethouder Hoogendijktunnel rijden. Ook is de fietsoversteek op het kruispunt Boerhaavelaan / Nieuwe Tiendweg / Van Ostadelaan door de nieuwe inrichting van de weg komen te vervallen. Er geldt een tijdelijke fietsroute richting de Wethouder Hoogendijktunnel totdat er een snelle verbinding door Centrum Zuid is gerealiseerd.

Tijdelijke fietsroute tot 4 september
Voor een lange periode is de Wethouder Hoogendijktunnel bereikbaar via het fietspad langs de Rabobank. Fietsverkeer vanaf de Van Ostadelaan rijdt tot 4 september via de Jan van Goyenstraat, de Memlingstraat richting de nieuwe fietsoversteek over de Nieuwe Tiendweg/Buys Ballotsingel. Fietsers richting de Algerabrug rijden vervolgens via de Buys Ballotsingel/Koekoekstraat/Raadhuisplein en doorsteek langs Rabobank de Wethouder Hoogendijktunnel naar de brug. Voor de terugweg kunnen de fietsers de route andersom rijden.

Op deze tekening kan je de fietsroute tot vrijdag 4 september bekijken: Fietsomleiding tot 4 september 2020.

Tijdelijke fietsroute vanaf 4 september
Vanaf 4 september zijn ook de rioleringswerkzaamheden op de Vincent van Gohglaan afgerond. Fietsers rijden vanaf 4 september via de Vincent van Goghlaan, over de nieuwe fietsoversteek bij de Nieuwe Tiendweg en Buys Ballotsingel richting de Koekoekstraak/Raadhuisplein, de doorsteek langs de Rabobank richting de Wethouder Hoogendijktunnel.

Op deze tekening kan je de fietsroute vanaf vrijdag 4 september bekijken: Fietsomleiding vanaf 4 september 2020

Definitief fietspad is rond 2023 klaar
De komende jaren wordt Centrum-Zuid vernieuwd en wordt de Boerhaavelaan opnieuw ingericht. Het definitieve fietspad richting de Wethouder Hoogendijktunnel gaat door Centrum-Zuid. Er komt een veilige fietsoversteek en fietsstraat. Deze wordt gerealiseerd tussen de Buys Ballotsingel, via de Dokter Thijsselaan richting de Wethouder Hoogendijktunnel. Tevens worden deze route als ‘fietsstraat’ ingericht.

Op deze tekening kan je de eindsituatie bekijken: Toekomstige fietsroutes rondom centrum Krimpen

Deel