Fase 5 Werkzaamheden Grote Kruising

8K

Op dinsdag 1 september starten de werkzaamheden langs het gedeelte van de C.G. Roosweg tussen de Algerabrug en de Grote Kruising. In deze fase realiseert de aannemer een onderheide busbaan en bushalte tussen de C.G. Roosweg en de nieuwe wisselstrook in. De werkzaamheden duren tot 31 maart 2021. Dit is fase 5 van de werkzaamheden van het project de Grote Kruising.

Afsluiting rijstroken op de wegen richting de Grote Kruising

Om een veilige werkruimte te creëren voor de aannemers is het noodzakelijk dat 1 rijstrook richting de Algerabrug dicht gaat voor al het verkeer. Omdat het hierdoor niet meer mogelijk is om voor de Algerabrug 2 banen te ritsen tot 1 rijstrook moet op de wegen richting de Grote Kruising ook 1 rijstrook dicht. Verkeer vanuit de Krimpenerwaard (N210) en vanaf de Nieuwe Tiendweg rijden in deze situatie op 1 rijstrook richting de Algerabrug.

Vanaf vrijdag 18 september is de situatie op de Industrieweg aangepast en wordt de 2e linksafstrook op de Industrieweg richting de Algerabrug weer opengesteld. Zo kunnen bussen vanuit de Stormpolder vlotter naar het busstation en metrostation Capelsebrug rijden. Ook automobilisten profiteren hiervan. Dit brengt met zich mee dat de huidige busbaan tussen de Algerabrug en de Grote Kruising wordt opgeheven. In de richting van de Algerabrug krijgt deze baan de functie van rijstrook.

Voor het verkeer komend vanaf de Algerabrug naar Krimpen, de Krimpenerwaard en de Stormpolder vinden er geen wijzigingen plaats.

Doelgroepenstrook is alleen beschikbaar voor lijnbussen
De busbaan langs de N210 is tijdens de werkzaamheden alleen beschikbaar voor lijnbussen. Normaalgesproken maken ook vrachtwagens en andere vervoersbusjes gebruik van de rijstrook. Dit is gedurende de werkzaamheden niet mogelijk.

Houd rekening met files en vertraging

De afsluiting van rijstroken heeft gevolgen voor de doorstroming op de Nieuwe Tiendweg, de N210 en de Industrieweg. Zolang de aannemer werkt aan de busbaan en bushalte geldt deze nieuwe verkeerssituatie. Tijdens deze periode moet u rekening houden met aanzienlijke verkeershinder.  

Probeer een e-bike via Ways2Go

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, provincie Zuid-Holland, gemeenten Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat aan maatregelen die de verkeershinder zo veel mogelijk moeten verzachten. Zo is er een actie om een e-bike te proberen. Op dit moment kan dit onder andere via een fietshandelaar in Capelle aan den IJssel. Vanaf medio september proberen we dat ook een fietshandelaar in Krimpen aan den IJssel dit faciliteert. Meer over de Ways2Go-campagne vindt u op www.ways2go.nl/nl/werk-aan-de-weg/de-grote-kruising.  

Mijd de spits

We raden reizigers aan zoveel mogelijk de spits te vermijden of alternatieven te zoeken. Mensen kunnen ook de fiets of het openbaar vervoer nemen. Gaan mensen met de auto, probeer dan zo veel mogelijk files in de spits te vermijden. Werk –  indien mogelijk – thuis of ga eerder/later naar uw werk. Kijk voor meer informatie over het project de Grote Kruising op www.degrotekruising.nl.

Deel