Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg zomer 2020

1K

Vanaf 1 juni tot en met 28 augustus wordt een gedeelte van de Nieuwe Tiendweg vernieuwd. Het gaat om het gedeelte vanaf de C.G. Roosweg tot aan de nieuwe fietsoversteek bij de Buys Ballotsingel en Vincent van Goghlaan. Dit weggedeelte wordt volledig opnieuw ingericht. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het project ‘de Grote Kruising’. Ze dragen ook bij aan de herinrichting van de Algeracorridor.

Door de volledige afsluiting van de Nieuwe Tiendweg tussen de C.G. Roosweg en fietsoversteek ter hoogte van de Buys Ballotsingel en Vincent van Goghlaan kan er intensief worden gewerkt, zodat de weg zo snel mogelijk weer open kan voor verkeer. Het doel is dat de werkzaamheden eind augustus, met de start van het nieuwe schooljaar, zijn afgerond. De werkzaamheden verlopen in fases, waarbij per fase diverse omleidingsroutes voor alle verkeer gelden.

Hieronder volgt een toelichting op de diverse fases en de geldende omleidingsroutes. Ook op de routeplanners zijn de diverse afsluitingen en omleidingsroutes weergegeven.

Omleiding fietspad Nieuwe Tiendweg door werkzaamheden aan kabels en leidingen

In juni en juli verlegt de aannemer kabels en leidingen langs de Nieuwe Tiendweg. Gevolg hiervan is dat het fietsverkeer van en naar de Wethouder Hoogendijktunnel van 1 juni tot en met 29 augustus moet worden omgeleid. De omleidingsroute vanaf de Burgemeester Aalberslaan / Nachtegaalstraat / Hoogstade / Oranjesingel / Molenvlietsingel / Noorderstraat en Rotterdamseweg naar de andere zijde van de Wethouder Hoogendijktunnel. Voor het fietsverkeer komend vanaf de Algerabrug of Industrieweg met als bestemming het centrum geldt dezelfde omleiding in tegenovergestelde richting. Van de Van Ostadelaan zal er via de Boerhaavelaan/ Koekoekstraat en Elckerlyc worden aangesloten op de bovenstaande omleidingsroute.

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg fase 1: van 13 juli tot en met 7 augustus

Van 13 juli tot en met 7 augustus is de Nieuwe Tiendweg vanaf de Van Ostadelaan tot aan de Burgemeester Aalberslaan in beide richtingen volledig afgesloten. De afsluiting van het deel tussen de C.G. Roosweg tot aan de Boerhavelaan volgt van 10 tot 15 augustus. De afsluiting geldt voor zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. Van 13 juli tot en met eind augustus is de wisselstrook afgesloten om deze te kunnen aansluiten op de nieuwgebouwde fly-over en op de Nieuwe Tiendweg. In deze relatief rustige periode vervangt de aannemer de bestaande duiker (waterverbinding onder de weg) van de Buys Ballotsingel/Vincent van Goghlaan. Ook wordt in die periode de Nieuwe Tiendweg verbreed en vinden er werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen. Daarnaast werkt de aannemer aan een nieuwe fietsoversteek van de Vincent van Goghlaan naar de Buys Ballotsingel.

Omleidingsroute fase 1

Verkeer komend vanaf de Grote Kruising kan in deze fase via de Albert Schweitzerlaan / Raadhuisplein / Koekoekstraat de Burgemeester Aalberslaan bereiken of via de Van Ostadelaan / Ouverturelaan zo verder hun weg Krimpen in. In deze fase blijft voor het fietsverkeer de reeds ingezette omleiding van begin juni van kracht.

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg fase 2: 10 tot en met 15 augustus

Van 10 tot en met 15 augustus vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats op de Nieuwe Tiendweg op het gedeelte vanaf de C.G. Roosweg tot aan de Boerhaavelaan. De bestaande weg wordt verbreed, het huidige wegdek wordt compleet vernieuwd en de aannemer maakt de aansluiting op de nieuwe wisselstrook/fly-over. In fase 2 zijn ook de werkzaamheden vanaf de Van Ostadelaan tot aan de fietsoversteek Buys Ballotsingel nog niet afgerond. Daarom is de weg tussen de C.G. Roosweg tot aan de fietsoversteek ter hoogte van de Buys Ballotsingel in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Het is alleen mogelijk om onder begeleiding van verkeersregelaars over te steken van de Boerhaavelaan naar de Van Ostadelaan.

Omleidingsroute fase 2

Van 10 tot en met 15 augustus geldt er een omleidingsroute voor fiets- en gemotoriseerd verkeer. De omleidingsroute voor het autoverkeer is in deze 5 dagen via de Krimpenerbosweg. De route richting het centrum via de Van Ostadelaan/Boerhaavelaan blijft tijdens deze week in beide richtingen wel beschikbaar. Fietsverkeer maakt net als in de voorgaande fase gebruik van de ingestelde omleidingsroutes.

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg fase 3: 17 tot en met 28 augustus

Van 17 tot en met 29 augustus vervangt de aannemer de bestaande duikerconstructie onder de Van Ostadelaan, net voor de Nieuwe Tiendweg. Vanwege deze werkzaamheden is een complete afsluiting van de Van Ostadelaan noodzakelijk.

Omleidingsroute fase 3

Gemotoriseerd verkeer van en naar de Van Ostadelaan maakt van 17 tot en met 28 augustus gebruik van de omleidingsroute Lansing/Burgemeester Aalberslaan en de Nieuwe Tiendweg. Fietsverkeer komend vanaf De Ouverturelaan/Van Ostadelaan wordt via de Vermeerstraat richting de Vincent van Goghlaan en Buys Ballotsingel, over de nieuw gerealiseerde fietsoversteek, naar de aanwezige fietsomleiding geleid.

Omleidingen voor voetgangers

Voor de voetgangers gelden er tijdens de werkzaamheden 2 omleidingsroutes. Vanwege werkzaamheden aan kabels en leidingen en reconstructie geldt voor de periode van 1 juni tot en met 28 augustus de looproute Van Ostadelaan/Boerhaavelaan / Dr. Thijssenlaan /Wethouder Hoogendijktunnel. Vanwege het vernieuwen van de bestaande duikerverbinding bij de Buys Ballotsingel geldt vanaf 13 juli tot en met 28 augustus een extra omleidingsroute. Deze route loopt via de Burgemeester Aalberslaan, Nieuwe Tiendweg, Reigersingel, Koekoekstraat, Raadhuisplein, Waardzicht naar Wethouder Hoogendijktunnel.

Voetgangers kunnen van 1 juni tot en met 29 augustus wél gebruik blijven maken van de Wethouder Hoogendijktunnel.

Overlast zo veel mogelijk beperken door te werken in relatief rustige periode

Er wordt al een geruime tijd gewerkt aan de nieuwe infrastructuur rondom de Grote Kruising. Het meest zichtbare is de fly-over die momenteel wordt gebouwd en onderdeel vormt van de verlegde wisselstrook. De werkzaamheden in de maanden juli en augustus hebben voor het eerst grote gevolgen voor alle verkeersdeelnemers. Er is bewust voor gekozen om in een relatief rustige periode intensief aan het werk te gaan op de Nieuwe Tiendweg. Met doorgaans goed weer is het vervolgens mogelijk om in slechts 8 weken weer een ’Nieuwe’ Tiendweg te realiseren.

Alle bovengenoemde werkzaamheden worden afgestemd met de hulpdiensten, waarbij de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden voor deze diensten altijd is gegarandeerd.

In september starten de werkzaamheden voor de nieuwe busstrook en het noordelijke busperron

Vanaf begin september starten wij met de werkzaamheden voor de nieuwe busstrook en het noordelijke busperron. Om deze werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk een rijbaan op de C.G. Roosweg af te zetten. Concreet betekent dit dat automobilisten voor de Algerabrug niet meer van 2 naar 1 baan kunnen risten. Ook is het afzetten van een rijstrook op de wegen – Nieuwe Tiendweg, Industrieweg en N210 vanuit de Krimpenerwaard – naar de Grote Kruising is noodzakelijk. Het gevolg hier van is dat de verkeerscapaciteit voor langere termijn fors teruggaat. Automobilisten en vrachtverkeer moeten rekening houden met files en extra reistijd. Het advies voor reizigers is om gebruik te maken van alternatieve vervoersmogelijkheden of alternatieve routes te nemen. Extra informatie over de werkzaamheden en omleidingsroutes voor september volgt in de komende maanden.

Kijk voor meer informatie op de projectwebsite

Op de projectwebsite www.degrotekruising.nl plaatsen we regelmatig nieuwsberichten. Als u vragen en opmerkingen heeft over deze werkzaamheden, kunt u omgevingsmanager Ruud de Vos benaderen. Zijn contactgegevens vindt u op www.degrotekruising.nl.

Deel