Wat staat er op de planning voor het najaar van 2019?

277

Welke werkzaamheden worden er in het vierde kwartaal van dit jaar verder nog verwacht rondom de realisatie van de Grote Kruising?

  • In het najaar staan werkzaamheden gepland aan de duikers (kokervormige constructies om de waterafvoer te verbeteren) in de Buys-Ballotsingel en naast het kruispunt bij de Van Ostadelaan. Deze duikers worden verlengd om de verbreding van de Nieuwe Tiendweg te kunnen realiseren.
  • Op het busstation zal de situatie veranderen, omdat daar een bouwweg richting Italiaans restaurant ‘Bella Milano’ wordt aangebracht om de nieuwe fly-over bij de Wethouder Hoogendijktunnel te kunnen realiseren.
  • Het gebied tussen de Weteringsingel en de Wethouder Hoogendijktunnel wordt ingericht als bouwplaats en zal om die reden volledig worden afgesloten. De afsluiting is vanaf eind november 2019 en zal naar verwachting minimaal een jaar duren. Ook het gedeelte van het fiets- en voetpad tussen de Weteringsingel en de brug langs de Rabobank zal hierdoor de komende periode niet begaanbaar zijn.

Deel