Wat betekenen die grote witte zandzakken langs de weg?

844

Vorige week zijn er grote, met zand gevulde, witte zakken (big bags) langs de weg geplaatst in de groenzone tussen de wisselstrook en het naastliggende fietspad. De zakken dienen als tijdelijke ‘voorbelasting’, dus extra gewicht voor de ondergrond ter plaatse van de toekomstige landhoofden (funderingen) van de fly-over die straks worden gerealiseerd.

Door de geplaatste big bags is te zien dat de nieuwe fly-over naast de bestaande wethouder Hogendijktunnel zal worden gebouwd. De bouw hiervan start begin december.

“Door de ondergrond vooraf extra te belasten, voorkomen we dat de ondergrond na de betonstort van de nieuw te maken landhoofden gaat zakken. Het is dus een voorzorgsmaatregel om de kwaliteit te garanderen tijdens de uitvoering”, licht projectleider Laurens Smits van HS Infra Advies toe.

De big bags worden voordat de bouw van de fly-over start weer verwijderd. Vanuit het oogpunt van veiligheid van de fietsers rondom de Hoogendijktunnel is een verkeersspiegel geplaatst, zodat fietsers die het tunneltje willen in fietsen goed overzicht houden. Ook wordt de belijning nog aangepast om fietsers extra te attenderen op de nieuwe situatie.

 

Deel