Waarom zit er zo’n grote hobbel in de weg bij restaurant Zoutsteen?

332

In de zomervakantie is ter hoogte van restaurant Zoutsteen een nieuwe zogenaamde duiker aangelegd door de Nieuwe Tiendweg. De kokervormige constructie, gelegen in de wegfundering van de Nieuwe Tiendweg, is bedoeld om de watergangen voor het politiebureau en restaurant Zoutsteen met elkaar te verbinden.

De nieuwe duiker vervangt de vorige duiker die te klein van formaat was en ook nog eens verzakt was geraakt. Door de vervanging van de duiker moet de waterafvoer van Oud Krimpen aanmerkelijk verbeteren. Dat is vooral belangrijk bij extreme neerslag. Ook de waterkwaliteit van de sloten in de omgeving moet hierdoor aanzienlijk hoger worden. “En dat was hard nodig, want er waren behoorlijk wat meldingen over bruin, stinkend water in de omliggende sloten”, vertelt omgevingsmanager Ruud de Vos.

De nieuwe duiker is aangelegd op de toekomstige weghoogte, zodat deze vast goed kan gaan ‘zetten’. Dit is waarom er momenteel zo’n grote hobbel in de weg zit. Die zal later uiteraard verdwijnen als de nieuwe weg is aangelegd.

Nu deze voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kan de aanpassing en verbreding van de Nieuwe Tiendweg de komende tijd gefaseerd worden gerealiseerd, zonder dat de doorstroming onnodig wordt gehinderd. Deze werkzaamheden staan in de 1e helft van 2020 gepland.

Wegwerkers brachten afgelopen zomer ‘s nachts de nieuwe duiker aan.

Deel