Waarom zit er een knik in de wisselstrook bij de C.G. Roosweg?

455

De laatste tijd zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd bij de wisselstrook en bij de noordkant van de C.G. Roosweg. De tijdelijke bypass is nu al aangelegd om toekomstige bouwactiviteiten nabij de Wethouder Hogendijktunnel veilig buiten het verkeer te realiseren. Deze werkzaamheden starten in december 2019. “Mensen moeten nu een slinger maken, maar we doen dit om meer werkruimte te creëren”, licht omgevingsmanager Ruud de Vos toe.

Het fiets- en voetpad tussen de Wethouder Hoogendijktunnel en de Weteringsingel is gesloten en een deel van de singel is gedempt. Zo is ruimte ontstaan om een tijdelijke bouwweg tussen Waardzicht richting de wisselstrook aan te leggen. Door in deze fase te zorgen voor werkruimte, kan in de volgende fase de wisselstrook verlegd worden. In de nieuwe situatie zal het verkeer op de wisselstrook over een nieuw te bouwen ‘fly-over’de bestaande Wethouder Hogendijktunnel passeren.

Betere doorstroming

De wisselstrook is volgens de Vos essentieel voor de afwikkeling van het verkeersaanbod: “Zelfs in de vakantieperiode zagen we al dat de doorstroming flink werd belemmerd toen we de wisselstrook gedurende een week af moesten sluiten. Het is dus van groot belang dat de geplande maatregelen die het functioneren van de wisselstrook bevorderen – zoals twee keer linksaf op de Nieuwe Tiendweg en de verbetering van de kruising Van Ostadelaan –gerealiseerd zijn voordat gestart wordt met de reconstructie van de Grote Kruising.”

Deel