Definitieve bushaltelocaties langs de C.G. Roosweg bekend

3K

Waarom bushaltes langs de C.G. Roosweg?
Uit de onafhankelijke verkeersonderzoeken blijkt dat de kruisende bussen van en naar het busstation in de huidige situatie zorgen voor een aanzienlijke vertraging in de doorstroming op de Algeracorridor.  Een belangrijke wijziging ten behoeve van de bevordering van de doorstroming – van zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer – is daarom het realiseren van bushaltes direct langs de C.G. Roosweg voor de (doorgaande) buslijnen van en naar de Krimpenerwaard. Daarnaast spelen we op voorhand in op de mogelijkheid van hoog frequent openbaar vervoer (R-net).

Wat is de meest geschikte locatie van de bushaltes?
In de achterliggende periode is studie gedaan naar de definitieve locaties voor de haltes. Met de bewoners van de Rotterdamseweg en de OV-bedrijven zijn gesprekken gevoerd over de haltelocaties. Zo is er een variantenstudie uitgevoerd naar de meest optimale plek. Daarbij is gekeken naar aspecten als:
– hoe de bushalte kan worden ingepast in de bestaande situatie
– doorstroming en veiligheid van het busverkeer
– geluid en luchtkwaliteit
– gebruikersgemak en veiligheid voor buspassagiers
– mogelijkheden voor het parkeren van fietsen
– het financiële aspect

Daarna is besloten om de haltelocaties in de directe nabijheid van de Wethouder Hoogendijktunnel te plaatsen. In een artist impression is een beeld geschetst hoe de zuidelijke halte er in R-Net stijl mogelijk uit komt te zien (copyright: Rho adviseurs).


Hoe verder?

Over de verdere invulling en uitvoering van het ontwerp gaan de gemeente en de bewoners van de Rotterdamseweg nog verder in gesprek. Voor de halte aan de noordzijde van de C.G. Roosweg zijn de voorbereidingen in een vergevorderd stadium. Vanaf begin december start de aanleg van de fly-over naast de bestaande Wethouder Hogendijktunnel. In aansluiting hierop – naar verwachting vanaf medio 2020 – start de aanleg van de nieuwe bushaltes.

De afbeelding hieronder is een impressie van de fly-over bij de C.G. Roosweg (copyright: Rho adviseurs).

Tot slot is er door Rho adviseurs een impressie gemaakt van de trap en hellingbaan tussen de wanden van het viaduct (links) en de fly-over (rechts) van de noordelijke bushalte:

 

Deel