Inspraakprocedure project ‘de Grote Kruising’ afgerond

912

Recent heeft het college van burgemeester en wethouders de Nota van Inspraak vastgesteld. Daarmee is de inspraakprocedure afgerond. In de periode van 4 februari tot en met 15 maart is de inspraakprocedure voor het project ‘de Grote kruising’ gehouden. Er is een dertiental reacties ingediend. Deze zijn samengevat weergegeven en beantwoord in een Nota van Inspraak.

De ontvangen reacties leiden op voorhand niet tot wijziging van de projectplannen. Op verschillende onderdelen vindt nog nader onderzoek plaats. Zodra de verschillende nadere uitwerkingen zijn afgerond en dit leidt tot aanpassing van de projectplannen, wordt hier verder over gecommuniceerd.

Nota van Inspraak

Onderzoek luchtkwaliteit

Onderzoek geluid

Deel