Inspraakprocedure project “De Grote Kruising”

927

In het eerste kwartaal 2019 start het project “de Grote Kruising”. Op www.degrotekruising.nl vindt u alle informatie over het project.

Voor het project wordt een inspraakprocedure gevolgd.

Fases van het project in het kort

  • Fase 1: De aanleg van een tijdelijke bouwweg tussen Waardzicht en het politiebureau en de afsluiting van het fiets- en voetpad tussen Raadhuisplein en Wethouder Hoogendijktunnel.
  • Fase 2: Het realiseren van een fly-over ter hoogte van de Wethouder Hoogendijktunnel en het verleggen van de wisselstrook.
  • Fase 3: Het aanpassen van het kruispunt Van Ostadelaan/Nieuwe Tiendweg/Boerhaavelaan en het afsluiten van de Albert Schweitzerlaan.
  • Fase 4: Het realiseren van een duikerverbinding door de Nieuwe Tiendweg, het optimaliseren van de wegenstructuur van de Nieuwe Tiendweg en het realiseren van een de nieuwe de fietsroute richting de Wethouder Hoogendijktunnel.
  • Fase 5: Het aan de noord- en zuidzijde van de N210 realiseren van hoogwaardige busperrons en het opheffen van het huidige busstation.
  • Fase 6: Het reconstrueren van de grote kruising.
  • Fase 7: Optie: het realiseren van een hoogwaardige fietsroute (fietsstraat) tussen de Algerabrug en de gemeentegrens met de gemeente Krimpenerwaard, waarbij de verkeerssituatie op het Koningin Wilhelminaplein veiliger wordt gemaakt.

Besluitvorming gemeente

Doelstelling van het project “de Grote Kruising” is enerzijds het realiseren van het noodzakelijk groot onderhoud aan de fundering van de grote kruising. Anderzijds biedt het project de mogelijkheid om de grote kruising én de toeleidende wegen zodanig in te richten dat daarmee het gebruik, de afwikkeling én de verkeersveiligheid van het openbaar vervoer, de fiets en de auto wordt bevorderd.

Op basis van deze doelstellingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot uitvoering van de plannen zoals die te vinden zijn op www.degrotekruising.nl. Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad deze plannen bekrachtigd door de hiervoor benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

De scope van het totale project is hiermee vastgesteld.

Inspraakprocedure en inloopbijeenkomst

De inspraakprocedure loopt van 4 februari tot en met 15 maart 2019. De bijbehorende tekeningen vindt u vanaf 4 februari op deze website. Gedurende deze termijn kunt u bij de gemeente een reactie indienen.
Dit kan via het onderstaande reactieformulier. Indien gewenst, kunt u zich hierin laten bijstaan door de omgevingsmanager (zie hieronder).

Op donderdag 14 februari 2019 wordt van 17.00 tot 20.00 uur in het raadhuis een inloopbijeenkomst gehouden.
Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst. U kunt zelf bepalen hoe laat u binnenloopt om het projectplan te bekijken, uw vragen te stellen en toelichting te vragen op het project “de Grote Kruising”. De verantwoordelijk wethouder en andere bij het plan betrokken personen zijn hiervoor beschikbaar.
Ook tijdens deze bijeenkomst kunt u, indien gewenst met hulp, via de website een reactieformulier invullen en indienen.

Verkeerskundig ontwerp herinrichting Algeracorridor

Nieuwe situatie autoverkeer

Nieuwe situatie busverkeer

Nieuwe situatie fietsverkeer

Nieuwe situatie voetgangers

Projectwebsite

Op www.degrotekruising.nl vindt u alle informatie over het project.
De gemeente gebruikt de projectwebsite om u als bewoners te informeren over alle met betrekking tot het project van belang zijde zaken. De site wordt regelmatig geactualiseerd. Kijk daarom regelmatig op de projectwebsite voor updates en ontwikkelingen.

Mocht u niet over internet beschikken, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager (zie hieronder).

Omgevingsmanager

Voor dit project is een omgevingsmanager aangesteld: Ruud de Vos.
Ruud is bereikbaar via ruuddevos@krimpenaandenijssel.nl en via  06 55 21 60 82.

Reactieformulier

De inspraakprocedure loopt van 4 februari tot en met 15 maart 2019.
Gedurende deze termijn kunt u bij de gemeente een reactie indienen.
Dit kan via dit reactieformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deel