Nieuws

Definitieve bushaltelocaties langs de C.G. Roosweg bekend

Waarom bushaltes langs de C.G. Roosweg? Uit de onafhankelijke verkeersonderzoeken blijkt dat de kruisende bussen van en naar het busstation in de huidige situatie zorgen voor een aanzienlijke vertraging in de doorstroming op de Algeracorridor.  Een belangrijke wijziging ten behoeve van de bevordering van de doorstroming – van zowel het openbaar vervoer als het autoverkeer[...]

Lees meer...

Wat betekenen die grote witte zandzakken langs de weg?

Vorige week zijn er grote, met zand gevulde, witte zakken (big bags) langs de weg geplaatst in de groenzone tussen de wisselstrook en het naastliggende fietspad. De zakken dienen als tijdelijke ‘voorbelasting’, dus extra gewicht voor de ondergrond ter plaatse van de toekomstige landhoofden (funderingen) van de fly-over die straks worden gerealiseerd. Door de geplaatste[...]

Lees meer...

Wat staat er op de planning voor het najaar van 2019?

Welke werkzaamheden worden er in het vierde kwartaal van dit jaar verder nog verwacht rondom de realisatie van de Grote Kruising? In het najaar staan werkzaamheden gepland aan de duikers (kokervormige constructies om de waterafvoer te verbeteren) in de Buys-Ballotsingel en naast het kruispunt bij de Van Ostadelaan. Deze duikers worden verlengd om de verbreding[...]

Lees meer...

Waarom zit er een knik in de wisselstrook bij de C.G. Roosweg?

De laatste tijd zijn er diverse werkzaamheden uitgevoerd bij de wisselstrook en bij de noordkant van de C.G. Roosweg. De tijdelijke bypass is nu al aangelegd om toekomstige bouwactiviteiten nabij de Wethouder Hogendijktunnel veilig buiten het verkeer te realiseren. Deze werkzaamheden starten in december 2019. “Mensen moeten nu een slinger maken, maar we doen dit[...]

Lees meer...

Waarom zit er zo’n grote hobbel in de weg bij restaurant Zoutsteen?

In de zomervakantie is ter hoogte van restaurant Zoutsteen een nieuwe zogenaamde duiker aangelegd door de Nieuwe Tiendweg. De kokervormige constructie, gelegen in de wegfundering van de Nieuwe Tiendweg, is bedoeld om de watergangen voor het politiebureau en restaurant Zoutsteen met elkaar te verbinden. De nieuwe duiker vervangt de vorige duiker die te klein van[...]

Lees meer...

Forse verkeershinder op Nieuwe Tiendweg vanwege vervangen duiker

Van 29 juli tot en met 2 augustus wordt de duiker vervangen die onder de Nieuwe Tiendweg, ter hoogte van restaurant De Zoutsteen, ligt. Om de nieuwe duiker te kunnen plaatsen verwijdert de aannemer het asfalt en moet de aannemer het gedeelte van de Nieuwe Tiendweg ter hoogte van het restaurant open graven. Tijdens de[...]

Lees meer...

Bouwteam voor project ‘de Grote Kruising’ bekend en ondertekent overeenkomst

Op 18 april is de bouwteamovereenkomst voor het project ‘de Grote Kruising’ ondertekend. Met dit contact bevestigen de gemeente Krimpen aan den IJssel als opdrachtgever en de combinatie Algeracorridor (Aannemers- en Wegenbouwbedrijf Versluys & Zoon B.V., Arma Infra B.V. en A. Molenaar Civiel B.V.) en Van Hattum en Blankevoort B.V. als opdrachtnemers hun samenwerking. Alle[...]

Lees meer...

Inspraakprocedure project ‘de Grote Kruising’ afgerond

De inspraakprocedure loopt van 4 februari tot en met 15 maart 2019.
Gedurende deze termijn kunt u bij de gemeente een reactie indienen.

Lees meer...

Inspraakprocedure project “De Grote Kruising”

De inspraakprocedure loopt van 4 februari tot en met 15 maart 2019.
Gedurende deze termijn kunt u bij de gemeente een reactie indienen.

Lees meer...

Wisselstrook dicht vanwege rooiwerkzaamheden

Op dinsdag 15 januari en woensdag 16 januari worden leibomen die langs de CG Roosweg staan gerooid. Op dinsdag worden er bomen gerooid die langs Waardzicht en het voetpad richting de Albert Schweitzerlaan staan. Op woensdag 16 januari worden leibomen langs de wisselstrook verwijderd. Vanwege deze werkzaamheden is de wisselstrook van 9.00 en 14.00 uur[...]

Lees meer...