Nieuws

Vooruitblik reconstructie Grote Kruising – fase 6

De gemeente Krimpen aan den IJssel voert van april 2021 tot eind 2022 ingrijpende werkzaamheden uit voor de reconstructie van de Grote Kruising. Deze werkzaamheden zijn nodig, omdat de huidige weg nu rust op betonnen bakken uit 1936 die sterk aan het verzakken zijn. Onder de Grote Kruising komt een stevigere, onderheide, betonnen fundering. Ook[...]

Lees meer...

Verkeersafwikkeling rondom de grote kruising

De gemeente heeft de laatste tijd vaker berichten ontvangen met betrekking tot niet goed afgestelde verkeerslichten of het ontbreken van extra capaciteit richting de Algerabrug. In deze fase van het project wordt hiervoor echter geen maatregel genomen.   In de afgelopen zomer is geconstateerd dat de complexe verkeersregelinstallatie helaas erg storingsgevoelig is. Deels vanwege de zettingen in de[...]

Lees meer...

Blijf op de hoogte over de werkzaamheden rondom de Grote Kruising en denk mee!

Bent u al op de hoogte van de werkzaamheden rondom de Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel? Deze werkzaamheden vinden komende jaren plaats en kunnen voor overlast zorgen voor verkeer die deze kruising gebruikt. Bent u iemand die weleens gebruik maakt van deze kruising en wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden[...]

Lees meer...

Geen extra rijstrook open op de C.G. Roosweg/N210 richting de Algerabrug

Sinds vrijdag 18 september kan het verkeer vanuit de Stormpolder via twee rijstroken naar de Algerabrug rijden. We hebben overwogen om dit ook te realiseren voor de N210 richting de Algerabrug, maar we hebben besloten om dit niet te doen. In dit bericht leggen we graag uit waarom we deze besluiten hebben genomen. Aanleiding voor[...]

Lees meer...

Verkeerssituatie Grote Kruising wijzigt: 2e linksafstrook Industrieweg weer opengesteld

Na een eerste evaluatie hebben we besloten om vanaf vrijdag 18 september de situatie op de Industrieweg aan te passen. De 2e linksafstrook op de Industrieweg richting de Algerabrug wordt weer opengesteld. Zo kunnen bussen vanuit de Stormpolder vlotter naar het busstation en metrostation Capelsebrug rijden. Ook automobilisten profiteren hiervan. Dit brengt met zich mee[...]

Lees meer...

Tijdelijke fietsroute richting de Wethouder Hoogendijktunnel

Vanwege de vernieuwde Nieuwe Tiendweg kan het fietsverkeer niet meer via deze weg richting de Wethouder Hoogendijktunnel rijden. Ook is de fietsoversteek op het kruispunt Boerhaavelaan/Nieuwe Tiendweg/Van Ostadelaan door de nieuwe inrichting van de weg komen te vervallen. Er geldt een tijdelijke fietsroute richting de Wethouder Hoogendijktunnel totdat er een snelle verbinding door Centrum Zuid[...]

Lees meer...

Fase 5 Werkzaamheden Grote Kruising

Op dinsdag 1 september starten de werkzaamheden langs het gedeelte van de C.G. Roosweg tussen de Algerabrug en de Grote Kruising. In deze fase realiseert de aannemer een onderheide busbaan en bushalte tussen de C.G. Roosweg en de nieuwe wisselstrook in. De werkzaamheden duren tot 31 maart 2021. Dit is fase 5 van de werkzaamheden[...]

Lees meer...

Van Ostadelaan gaat vanwege verkeersveiligheid dicht direct na openen Nieuwe Tiendweg

De Van Ostadelaan gaat vanwege verkeersveiligheid direct dicht na het openen van de Nieuwe Tiendweg. Volgens de planning gaat de Nieuwe Tiendweg open op zaterdag 15 augustus rond 16.00 uur. Maar als de werkzaamheden aan de Nieuwe Tiendweg eerder zijn afgerond, gaat de Nieuwe Tiendweg eerder open en op dat moment sluiten we de Van[...]

Lees meer...

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg zomer 2020 – fase 3

Let op: De Van Ostadelaan gaat zaterdag 15 augustus vanwege de verkeersveiligheid direct na openstelling Nieuwe Tiendweg al dicht. In de derde fase is een gedeelte van de Van Ostadelaan is ter hoogte van de Nieuwe Tiendweg in beide richtingen volledig afgesloten voor al het verkeer. Tijdens de afsluiting vervangt de aannemer de bestaande duiker.[...]

Lees meer...

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg zomer 2020 – fase 2

Werkzaamheden Nieuwe Tiendweg fase 2: 10 tot en met 15 augustus De Nieuwe Tiendweg blijft ook in fase 2 tussen de rotonde bij de Burgemeester Aalberslaan tot de kruising met de Boerhaavelaan volledig afgesloten. Daarnaast wordt het deel tussen de Boerhaavelaan en de Grote kruising volledig afgesloten voor al het verkeer. De oversteek van de[...]

Lees meer...