Technische tekening Planning

Realisatie fietsroute richting de Krimpenerwaard

De fietsroute tussen de Algerabrug en de Krimpenerwaard gaan we komende jaren verbeteren. Hiertoe moeten we in fase 7 van het project de verkeerssituatie rondom het Wilhelminaplein veiliger maken. De Rotterdamseweg richten we in als fietsstraat, waarbij de auto te gast is. Ook maken we de aansluiting van het fietspad na de kruising van de Industrieweg vloeiender. De Treviso richten we eveneens in als fietsstraat.

Fase 7 vormt het sluitstuk van het project en wordt gecombineerd met de rioolverharding. Als dit project is afgerond, is de entree van Krimpen aan den IJssel ook voor fietsers weer toekomstbestendig. We kunnen de verwachte toename van het verkeer goed opvangen en behouden en vergroten zo ons goede vestigingsklimaat, onze bereikbaarheid en onze leefbaarheid.