Technische tekening Planning

Reconstructie De Grote Kruising

Als alle voorbereidende maatregelen zijn getroffen, beginnen we met de reconstructie van de Grote Kruising. We vernieuwen de oude fundering niet in een keer, maar in fases. Dat is noodzakelijk om een verkeersinfarct te voorkomen. In fase 6 van het project de Grote Kruising vervangen wij de huidige, verzakte fundering uit 1936 door een nieuwe, moderne fundering die aan de huidige eisen voldoet. Hiervoor moeten we eerst het aanwezige asfalt verwijderen. Daarna halen we de oude betonfundering weg. Tot slot bouwen we de nieuwe, moderne fundering opnieuw op. We vervangen ook de oudere verkeerslichten door ‘slimme’ exemplaren. Deze zogeheten intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) kunnen bijvoorbeeld communiceren met de hulpdiensten, zodat zij bij spoed direct groen licht krijgen. Tot slot vernieuwen we ook de lichtmasten en plaatsen we aan de zuidzijde van de C.G. Roosweg een groen aangeplant geluidsscherm. Naast geluidsreductie ziet dit er mooi uit. Maar het groen filtert ook het fijnstof, slaat CO2 op en produceert zuurstof.

Moderne fundering
De nieuwe fundering bestaat uit stalen buispalen en een betonplaat van zo’n 35-40 centimeter dik beton. Ook bij de nieuwe busbaan is gebruikgemaakt van dit type fundering.

Planning
De werkzaamheden aan de Grote Kruising in fase 6 vinden plaats van 17 april 2021 tot eind 2022. De werkzaamheden zijn ingrijpend en zorgen 1,5 jaar lang voor soms flinke verkeershinder. De werkzaamheden worden in 3 delen uitgevoerd. Eerst vernieuwen we de noordzijde van de Grote Kruising. Dit is de kant van de Nieuwe Tiendweg. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 17 april tot en met november 2021. Vanaf december 2021 tot en met juni 2022 vernieuwen we de zuidzijde. Dit is de kant van de Industrieweg. Tot slot vinden er tussen juli 2022 en december 2022 werkzaamheden plaats tussen de Algerabrug en de Wethouder Hoogendijktunnel.

Vanaf 17 april 2021: Deel 1 (noordzijde/Nieuwe Tiendweg)

Vanaf 17 april tot en met november 2021 werken we aan de noordzijde van de Grote Kruising. Dit is de helft van de kruising die aansluit op de Nieuwe Tiendweg. Bekijk hiernaast de video over de werkzaamheden en de omleidingsroutes aan de noordzijde van de Grote Kruising vanaf 17 april 2021.

Lees meer over de bereikbaarheid tijdens deze fase

Vooruitblik Fase 6 – Reconstructie De Grote Kruising