Technische tekening

Reconstructie De Grote Kruising

Als alle voorbereidende maatregelen zijn getroffen, beginnen we met de reconstructie van de Grote Kruising. We vernieuwen de oude fundering niet in een keer, maar in fases. Dat is noodzakelijk om een verkeersinfarct te voorkomen. In fase 6 van het project de Grote Kruising vervangen wij de huidige, verzakte fundering uit 1936 door een nieuwe, moderne fundering die aan de huidige eisen voldoet. Hiervoor moeten we eerst het aanwezige asfalt verwijderen. Daarna halen we de oude betonfundering weg. Tot slot bouwen we de nieuwe, moderne fundering opnieuw op. We vervangen ook de oudere verkeerslichten door ‘slimme’ exemplaren. Deze zogeheten intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) kunnen bijvoorbeeld communiceren met de hulpdiensten, zodat zij bij spoed direct groen licht krijgen. Tot slot vernieuwen we ook de lichtmasten en plaatsen we aan de zuidzijde van de C.G. Roosweg een groen aangeplant geluidsscherm. Naast geluidsreductie ziet dit er mooi uit. Maar het groen filtert ook het fijnstof, slaat CO2 op en produceert zuurstof.

Moderne fundering
De nieuwe fundering bestaat uit stalen buispalen en een betonplaat van zo’n 35-40 centimeter dik beton. Ook bij de nieuwe busbaan is gebruikgemaakt van dit type fundering.

Planning
De werkzaamheden aan de Grote Kruising in fase 6 vinden plaats van 17 april 2021 tot en met eind augustus 2022. De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Eerst vernieuwen we de noordzijde van de Grote Kruising. Dit is de kant van de Nieuwe Tiendweg.
Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf 17 april tot en met september 2021.

Vanaf 25 september 2021 tot en met augustus 2022 vernieuwen we de zuidzijde. Dit is de kant van de Industrieweg. Ook werken we dan direct aan de C.G. Roosweg tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Industrieweg. We maken daar een onderheid busperron.

Vanaf 25 september 2021: Deel 2 & 3 (zuidzijde/Industrieweg)

Vanaf 25 september tot en met eind augustus 2022 werken we aan de zuidzijde van de Grote Kruising. Dit is de helft van de kruising die aansluit op de Industrieweg. Ook werken we dan direct aan de C.G. Roosweg tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Industrieweg. We maken daar een onderheid busperron. Het verkeer blijft gebruik maken van de huidige omleidingsroutes. De situatie wijzigt alleen ter hoogte van de Industrieweg voor het verkeer richting de Stormpolder.
Verkeer komend vanaf de Algerabrug richting de Stormpolder rijdt ter hoogte van de Grote Kruising met een grote bocht om het werkvak heen naar de Industrieweg. Vanwege de werkzaamheden wordt de aansluiting van de Industrieweg naar de Oude Tiendweg afgesloten.
Bewoners van Oud-Krimpen maken gebruik van de oprit Koningin Wilhelminaplein. Of ze rijden via de Tuinstraat en Parallelweg naar de Stormpolder.

Bekijk hiernaast de video over de werkzaamheden en de omleidingsroutes aan de zuidzijde van de Grote Kruising vanaf 25 september 2021.

Lees meer over de bereikbaarheid tijdens deze fase

Sinds 17 april 2021: Deel 1 (noordzijde/Nieuwe Tiendweg)

Van 17 april tot en met eind september werken we aan de noordzijde van de Grote Kruising. Dit is de helft van de kruising die aansluit op de Nieuwe Tiendweg. Bekijk hiernaast de video over de werkzaamheden en de omleidingsroutes aan de noordzijde van de Grote Kruising sinds 17 april 2021.