Planning

Realisatie busperrons N210

Vanaf september 2020 tot en met het laatste kwartaal van 2022 werken wij gefaseerd aan de aanleg van hoogwaardige busperrons en bijbehorende voorzieningen langs de N210. Deze werkzaamheden lopen gelijk op met fase 4 en 6. Als het nieuwe busperron aan de noordzijde in gebruik is genomen (medio april 2021), gaat het bestaande busstation en de huidige P&R-voorziening dicht. Aan de zuidzijde wordt vanaf dat moment gebruikgemaakt van een tijdelijk busperron. Het nieuwe zuidelijke busperron wordt in de laatste kwartalen van 2022 gerealiseerd, gecombineerd met de laatste reconstructiewerkzaamheden van fase 6.

Vanaf september 2020: Fase 5

Op dinsdag 1 september 2020 zijn we begonnen met de werkzaamheden langs het gedeelte van de C.G. Roosweg tussen de Algerabrug en de Grote Kruising. In deze fase realiseert de aannemer een onderheide busbaan en bushalte tussen de C.G. Roosweg en de nieuwe wisselstrook in. De werkzaamheden duren tot 31 maart 2021.

Lees meer over de bereikbaarheid tijdens Fase 5

Aangepaste situatie Stormpolder

Na een eerste evaluatie is besloten om vanaf vrijdag 18 september 2020 de situatie op de Industrieweg aan te passen. De 2e linksafstrook op de Industrieweg richting de Algerabrug wordt weer opengesteld. Zo kunnen bussen vanuit de Stormpolder vlotter naar het busstation en metrostation Capelsebrug rijden. Ook automobilisten profiteren hiervan.

 

Dit brengt met zich mee dat de huidige busbaan tussen de Algerabrug en de Grote Kruising wordt opgeheven. In de richting van de Algerabrug krijgt deze baan de functie van rijstrook.