Aanleg fietsstraat

Realisatie veilige fietsverbinding tussen de Algerabrug en de Treviso/Verbindingsweg

Op dit moment treffen wij de voorbereidingen voor de laatste fase van de werkzaamheden aan de Algeracorridor en de Grote Kruising. Het gaat om de aanleg van een veilige fietsverbinding tussen de Algerabrug en de Treviso/Verbindingsweg.

Oud-Krimpen wordt vaak gebruikt door automobilisten die richting Krimpen aan den IJssel rijden. Dit autoverkeer slaat af bij het Koningin Wilhelminaplein. Zij kruisen hier fietsers die met hoge snelheid van de Algerabrug komen. Dit zorgt voor onveilige situaties. Daarnaast zorgt doorgaand autoverkeer in de smalle straten van Oud-Krimpen vaak voor overlast.

De gemeente heeft verkeerskundigen gevraagd om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in Oud-Krimpen onder de loep te nemen. En op welke manier een veilige fietsstraat op de route Algerabrug/Rotterdamseweg/Treviso /Verbindingsweg ingericht kan worden.

We laten u in deze film zien wat de aanbevelingen zijn van de verkeerskundigen.

 

Aanbevelingen verkeerskundigen voor een goed bereikbaar, veilig en leefbaar Oud-Krimpen

Alle onderstaande informatie is ook te vinden in onze brochure:

Download de brochureVerkeersplan

Afsluiting Koningin Wilhelminaplein

Wat zijn we van plan?
 • We sluiten de af- en toerit van de C.G. Roosweg naar het Koningin Wilhelminaplein af voor autoverkeer.
 • Er blijft een doorgang voor fietsers en hulpdiensten.
 • We verlengen de busbaan op de C.G. Roosweg bij het Koningin Wilhelminaplein met 100 tot 150 meter.
 • We zorgen voor een nieuwe in- en uitgang voor Oud-Krimpen via de Parallelweg.
 • We leggen fietsstraten aan op de route Verbindingsweg/Treviso/Rotterdamseweg en op de route Oude Tiendweg.
Nieuwe situatie

De hoeveelheid doorgaand verkeer in Oud-Krimpen vermindert. De veiligheidssituatie voor fietsers verbetert. Fietsers die van de Algerabrug komen, hebben niet te maken met afslaand autoverkeer. De aangelegde fietsstraat zorgt ervoor dat fietsers in 1 lijn doorrijden naar de Rotterdamseweg/Wethouder Hoogendijktunnel.

Automobilisten uit de richting Capelle aan den IJssel naar OudKrimpen rijden door tot de Grote Kruising. Zij slaan rechtsaf de Industrieweg op. Zij vervolgen hun route via de nieuwe aansluiting Parallelweg/Oude Tiendweg. Bestemmingsverkeer kan ook via de bestaande afrit op de IJsseldijk naar de Tuinstraat.

Voor fietsers blijft de afslagmogelijkheid richting Oud-Krimpen bij het Koningin Wilhelminaplein. De hulpdiensten maken ook gebruik van deze doorgang in noodsituaties.

Nieuwe ontsluiting Oud-Krimpen

Wat zijn we van plan?
 • We maken een nieuwe, directe aansluiting voor automobilisten naar Oud-Krimpen vanaf de Parallelweg op de Oude Tiendweg.
 • Daarna sluiten we de af- en toerit van het Koningin Wilhelminaplein af.
Nieuwe situatie

De ontsluiting van de wijk Oud-Krimpen voor het autoverkeer verloopt via de Industrieweg en de Parallelweg naar de Oude Tiendweg. Om de doorstroming en veiligheid te bevorderen nemen we hier een aantal verkeersmaatregelen. Zo ontstaat een evenwichtige aansluiting van Oud-Krimpen op de hoofdwegen.

De ontsluiting van de Oude Tiendweg is hoofdzakelijk voor het bestemmingsverkeer van en naar Oud-Krimpen.

Beide aansluitingen van de Industrieweg op de Oude Tiendweg gaan dicht

Wat zijn we van plan?
 • We richten de Oude Tiendweg in als fietsstraat (principe: auto te gast).
 • De Oude Tiendweg krijgt éénrichtingverkeer in de richting van de Oosterstraat naar de Rotterdamseweg. Het gedeelte tussen de Oosterstraat en Parallelweg blijft in twee richtingen berijdbaar.
 • De fietsstraat op de Rotterdamseweg krijgt voor automobilisten éénrichtingverkeer in de richting van de Oude Tiendweg naar het Koningin Wilhelminaplein.
 • Op de Industrieweg maken we een verhoogde middenberm.
 • De beide aansluitingen van de Industrieweg op de Oude Tiendweg sluiten we af.
Nieuwe situatie

Voor een veilige oversteek en doorgang van de fietsers is de toegang van de Industrieweg naar de Oude Tiendweg afgesloten. In het nieuwe ontwerp van de Industrieweg staat een verhoogde middenberm.

We zorgen voor een betere verspreiding van het verkeer in de wijk. Er is een nieuwe in- en uitgang voor Oud-Krimpen bij de Parallelweg/ Oude Tiendweg. De afrit naar de Tuinstraat blijft ongewijzigd.

Tot slot is er voor autoverkeer (gedeeltelijk) éénrichtingsverkeer op de Oude Tiendweg en op de Rotterdamseweg. Er is minder verkeer op de Rotterdamseweg. Hierdoor is de straat veiliger voor fietsers en bewoners.

Aanleg fietsstraat op de route Algerabrug / Verbindingsweg / Treviso / Rotterdamseweg

Wat zijn we van plan?
 1. We maken een fietsstraat op de route Algerabrug/Rotterdamseweg/Treviso/Verbindingsweg.
 2. Wethouder Hoogendijktunnel
  • We maken de Rotterdamseweg éénrichtingverkeer voor auto’s. Er komen parkeerhavens tussen de Blijdendijkstraat en het Koningin Wilhelminaplein.
  • We passen de aansluiting van de Wethouder Hoogendijktunnel op de Rotterdamseweg aan. Zo is in- en uitrijden veiliger.
 3. Verbindingsweg/Treviso
  • Wanneer de werkzaamheden aan de Grote Kruising klaar zijn, blijft de route Verbindingsweg/Treviso afgesloten.
 4. Oversteek Treviso/Oosterstraat
  • We verwijderen de oversteek over de Industrieweg voor fietsers en voetgangers.
  • Voor fietsers en voetgangers zorgen we voor een betere oversteek bij de Grote Kruising.
  • We voegen de dubbele opstelstroken voor autoverkeer van de Treviso samen tot 1 gecombineerd opstelvak voor linksaf en rechtsaf.
 • We richten de Oude Tiendweg in als fietsstraat (principe: auto te gast).
 • De Oude Tiendweg krijgt éénrichtingverkeer in de richting van de Oosterstraat naar de Rotterdamseweg. Het gedeelte tussen de Oosterstraat en Parallelweg blijft in twee richtingen berijdbaar.
 • De fietsstraat op de Rotterdamseweg krijgt voor automobilisten éénrichtingverkeer in de richting van de Oude Tiendweg naar het Koningin Wilhelminaplein.
 • Op de Industrieweg maken we een verhoogde middenberm.
 • De beide aansluitingen van de Industrieweg op de Oude Tiendweg sluiten we af.
Nieuwe situatie
 1. Wethouder Hoogendijktunnel De tunneltoegang komt ‘haaks’ op de Rotterdamseweg te staan. Hierdoor is er een ruimere bocht mogelijk en hebben fietsers en auto’s beter zicht op elkaar.
 2. Verbindingsweg/Treviso De doorgaande route voor autoverkeer over de Verbindingsweg/Treviso blijft afgesloten.
 3. Oversteek Treviso/Oosterstraat De fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van de Treviso/ Oosterstraat is opgeheven. We hebben de aansluiting van Treviso op de Industrieweg aangepast voor autoverkeer. Deze situatie is veiliger dan voorheen. Fietsers en voetgangers kunnen oversteken bij de Grote Kruising en bij de Parallelweg.