Fase 6

Als alle voorbereidende maatregelen zijn getroffen, beginnen we met de reconstructie van de grote kruising. We vernieuwen de oude fundering niet in een keer, maar in fases. Dat is noodzakelijk om een verkeersinfarct te voorkomen.

Hoe we de reconstructiefases van de kruising indelen en welke rijstroken we wanneer afsluiten weten we nu nog niet. Het college van Krimpen aan den IJssel heeft namelijk de wens een doorsteek te maken tussen de N210 en de Lekdijk. De planning van de reconstructiefases hangt af van of deze verbindingsweg er wel of niet komt.

De reconstructie zal heel 2021 en een deel van 2022 in beslag nemen.

Technische tekeningPlanning