Fase 5

In de kwartalen twee tot en met vier van 2020 beginnen we met de aanleg van de hoogwaardige busperrons en bijbehorende voorzieningen langs de N210. Deze werkzaamheden lopen gelijk op met die uit fase 4. Als de nieuwe busperrons in gebruik zijn genomen, gaan het bestaande busstation en de huidige P&R-voorziening dicht. We onderzoeken nog wat de precieze locatie wordt voor de nieuwe P&R-voorziening en wanneer we die aanleggen.

Technische tekeningPlanning