Fase 4

Vanaf het derde kwartaal van 2020 maakt het fietsverkeer gebruik van een alternatieve fietsroute. De Albert Schweitzerlaan is afgesloten voor alle verkeer. In deze fase passen we de wegindeling van het kruispunt van de Nieuwe Tiendweg aan. Mogelijk verbeteren we in deze fase ook de fietsverbinding tussen de Van Ostadelaan en de Boerhaavelaan. Het plan is om de fietsstraten te wijzigen en een nieuwe fietspassage van de Buys Ballotsingel naar de Vincent van Goghlaan aan te leggen waarbij de de Nieuwe Tiendweg wordt gekruist.

Technische tekeningPlanning