Fase 2

Het nieuwe ontwerp van de Grote Kruising bevat aan de noord- en aan de zuidzijde van de N210 hoogwaardige busperrons. Om hier aan de noordzijde ruimte voor te maken, moeten we de wisselstrook omleggen in de richting van het huidige fietspad. In het tweede en derde kwartaal van 2019 brengen we de nieuwe fundering voor de te verleggen wisselstrook aan. Vanaf medio 2019 maken we naast de bestaande Wethouder Hoogendijktunnel een overkluizing, zodat toekomstig verkeer op de verlegde wisselstrook de voetgangers en fietsers bovenlangs kan kruisen.

 

Om de doorstroming en de veiligheid rond de kruising en de wegen ernaartoe te vergroten, treffen we in het laatste kwartaal van 2019 ook de voorbereidingen voor een nieuwe fietsroute tussen de Boerhaavelaan en de Wethouder Hoogendijktunnel. Deze nieuwe route past in de visie van de herinrichting van Centrum-Zuid.

Technische tekeningPlanning