Fase 2

Het nieuwe ontwerp van de Grote Kruising bevat aan de noord- en aan de zuidzijde van de N210 hoogwaardige busperrons. Om hier aan de noordzijde ruimte voor te maken, moeten we de wisselstrook omleggen in de richting van het huidige fietspad. In het derde en vierde kwartaal van 2019 brengen we de nieuwe fundering voor de te verleggen wisselstrook aan. Vanaf december 2019 starten we, naast de bestaande Wethouder Hoogendijktunnel, met de aanleg van een overkluizing (fly-over), zodat toekomstig verkeer op de verlegde wisselstrook de voetgangers en fietsers bovenlangs kan kruisen.

Tijdens de werkzaamheden zal vanuit veiligheidsoogpunt de fietsroute tussen de Weteringsingel en de Wethouder Hoogendijktunnel zijn afgesloten.

Technische tekeningPlanning