Veelgestelde vragen Reconstructie van de Grote Kruising

Over de werkzaamheden

De N210/C.G. Roosweg tussen de Algerabrug tot en met de Grote Kruising is een oude provinciale weg. De aanwezige betonnen fundering komt uit 1936 en bestaat uit vierkante bakken die op houten palen rusten. De weg is meerdere keren uitgebreid en verbreed. Hierdoor verzakt de huidige fundering te veel en moet er een nieuwe fundering komen voor dit tot gevaarlijke situaties kan leiden. Tussen 2007 en 2010 is daarom ook de N210 richting Bergambacht vervangen door een nieuwe weg.

In fase 6 van het project de Grote Kruising gaan we aan de slag op de kruising zelf. Wij vervangen de huidige, verzakte fundering uit 1936 door een nieuwe, moderne fundering die aan de huidige eisen voldoet. Hiervoor moeten we eerst het aanwezige asfalt verwijderen. Daarna halen we de oude betonfundering weg. Tot slot bouwen we de nieuwe, moderne fundering opnieuw op. We vervangen ook de oudere verkeerslichten door ‘slimme’ exemplaren. Deze zogeheten intelligente verkeersregelinstallaties (i-VRI’s) kunnen bijvoorbeeld communiceren met de hulpdiensten, zodat zij bij spoed vaker groen licht krijgen. Tot slot vernieuwen we ook de lichtmasten en plaatsen we aan de zuidzijde van de C.G. Roosweg een groen aangeplant geluidsscherm. Dit ziet er mooi uit, maar het groen filtert ook het fijnstof en slaat CO2 op en produceert zuurstof.

De nieuwe fundering bestaat uit stalen buispalen en een betonplaat van zo’n 35 centimeter dik beton. Ook bij de nieuwe busbaan is gebruikgemaakt van dit type fundering.

De werkzaamheden aan de Grote Kruising zelf vinden plaats van april 2021 tot en met augustus 2022. Dit is fase 6 van het project.

De afgelopen tijd vonden er al diverse voorbereidende werkzaamheden plaats. We zijn sinds 2019 aan het werk rondom de Grote Kruising. Daar heeft u vast al wat van gemerkt. Door de komst van de nieuwe wisselstrook en een betere ontsluiting van de Nieuwe Tiendweg zorgen we dat bij het vervangen van de fundering van de Grote Kruising de doorstroming van het verkeer nog doorgang kan vinden.

Uiteraard. Een van de belangrijkste doelen van dit project is, naast een vernieuwe fundering, een verbeterde doorstroming. De grootste winst realiseren we doordat de bussen straks niet meer hoeven af te slaan naar het busstation, maar stoppen langs de C.G. Roosweg. Hierdoor kan het verkeer een stuk efficiënter worden geregeld. Tot 17 april 2021 kregen streekbussen nog voorrang bij het passeren van de Grote Kruising, wat zorgde voor veel vertraging voor automobilisten.

Helaas kunnen we niet alle pijnpunten oplossen, simpelweg omdat het projectteam en de gemeente Krimpen aan den IJssel niet overal invloed op hebben. Bij de volgende zaken zijn we afhankelijk van andere partijen:

 • De verkeersregeling via de wisselstrook bij de Algerabrug
  Dit gebeurt in overleg met de gemeente Capelle aan den IJssel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een relatief vroege spits vanuit Capelle aan den IJssel.

 • De maximumsnelheid op de Algerabrug
  Op dit moment is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, bepaald door de provincie Zuid-Holland.

 • De openingstijden van de brug
  Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de bediening van de brug en er zijn afspraken gemaakt met andere partijen in het kader van de Staande Mastroute (SMR).
  De SMR is een veilige doorgaande vaarroute door Nederland voor zeil- en motorboten met een masthoogte of opbouw van meer dan 6 meter en is een veilig alternatief voor de tocht buitenom over de Noordzee.

  Omdat de vaarwegbeheerders de bedieningstijden van de bruggen en de sluizen zoveel mogelijk op elkaar afstemmen ontstaat een zogenoemde ‘Blauwe Golf’, die de veiligheid en de vlotte doorvaart ten goede komt.
  Om hiervan optimaal gebruik te maken moet de Staande Mastroute zoveel mogelijk in konvooi worden bevaren.
  Het is bekend dat als de Algerabrug open en dicht is gegaan het zo’n 20 minuten duurt voordat de doorstroming weer optimaal is.

 • Hoeveel weggebruikers er straks dagelijks met de auto over de Grote Kruising gaan
  Dit is ook afhankelijk van de economie, de mogelijkheid tot thuiswerken, de bereidheid om de fiets te pakken of het OV te nemen en de weersomstandigheden.

Opdrachtgever van het project de Grote Kruising is de gemeente Krimpen aan den IJssel. Aannemers in het bouwteam zijn Algera Corridor, Van Hattum en Blankevoort, Versluys & Zoon BV, A. Molenaar Civiel BV en Arma Infra. Het project is financieel mogelijk gemaakt door Metropoolregio Rotterdam en Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Krimpen aan den IJssel en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De antwoorden op de meestgestelde vragen vind u hier op de website van de Grote Kruising. Staat uw vraag er niet tussen? Er is een omgevingsmanager aangesteld voor dit project: Ruud de Vos. Hij is te bereiken via het contactformulier of rechtstreeks via 06 55 21 60 82.

Fasering

De reconstructie van de Grote Kruising en het omliggende gebied voeren we in 7 fases uit. Fase 1 tot en met 5 zijn gereed. In april is fase 6 gestart, waarbij we de reconstructie van de kruising zelf in 2 delen opknippen.

Het eerste deel bestaat uit het vernieuwen van de noordzijde van de Grote Kuising. Dit is de kant van de Nieuwe Tiendweg. Deze werkzaamheden zijn in september 2021 klaar. Vanaf 24 september 2021 tot en met augustus 2022 vernieuwen we de zuidzijde. Dit is de kant van de Industrieweg. Er vinden in deze tweede fase ook werkzaamheden plaats aan de C.G. Roosweg tussen het Koningin Wilhelminplein en de Wethouder Hoogendijktunnel. In deze tweede fase realiseren we ook het zuidelijke busperron aan de N210.

Bekijk hier meer informatie over het project

De Grote Kruising is, als onderdeel van de Algeracorridor, een druk knooppunt. Hierdoor kunnen we de kruising niet in één keer compleet afsluiten. Om de ingrijpende werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, is er voldoende werkruimte nodig. Het is onvermijdelijk dat weggebruikers dit merken. Om ervoor te zorgen dat de regio bereikbaar blijft, voeren we de werkzaamheden in verschillende fases uit. In overleg met verkeerskundigen is een plan gemaakt om de belangrijkste verkeersstromen zo veel mogelijk in stand te houden. Bovendien blijft Krimpen aan den IJssel door de afspraken die zijn gemaakt met de hulpdiensten goed bereikbaar binnen de door de overheid vastgestelde ‘aanrijtijden’.

We hebben voor deze aanpak gekozen omdat er op deze afgesloten route doorgaans minder verkeer rijdt dan op de N210/C.G. Roosweg. Het besluit is genomen in overleg met diverse stakeholders, waaronder de provincie, de veiligheidsregio/hulpdiensten en vervoersbedrijven. Vanuit een aantal richtingen moeten verkeersdeelnemers omrijden. Het is daarom drukker op de wegen van en naar de Grote Kruising. Het is tijdens de werkzaamheden op de Grote Kruising niet mogelijk om de kruising over te steken van de Nieuwe Tiendweg naar de Industrieweg en andersom.

We hebben voor deze aanpak gekozen omdat er op deze afgesloten route doorgaans minder verkeer rijdt dan op de N210/C.G. Roosweg. Het besluit is genomen in overleg met diverse stakeholders, waaronder de provincie, de veiligheidsregio/hulpdiensten en vervoersbedrijven. Vanuit een aantal richtingen moeten verkeersdeelnemers omrijden. Het is daarom drukker op de wegen van en naar de Grote Kruising. Het is tijdens de werkzaamheden op de Grote Kruising niet mogelijk om de kruising over te steken van de Nieuwe Tiendweg naar de Industrieweg en andersom.

Bereikbaarheid

Vooral automobilisten krijgen flink last van de werkzaamheden. Op de nu al drukke route waarop de kruising ligt, is het straks nog drukker. Ook rijdt u misschien langere tijd een andere route. Ga goed voorbereid op weg: pak de fiets of vermijd de drukte, waar mogelijk. Toch met de auto op pad? Check hoe u het beste kunt rijden via Google Maps of Waze.

Lees hier meer over de bereikbaarheid tijdens Fase 6

Bekijk hier alle informatie over Fase 6, die plaats vindt tussen april 2021 en eind 2022. Meer informatie over de omleidingsroutes vindt u hier. Verder raden wij reizigers aan gebruik te maken van navigatie-apps zoals Google Maps of Waze. De afsluitingen zijn bij de start van de werkzaamheden ook doorgevoerd in deze navigatie-app’s.

Op Ways2Go vindt u wat de snelste manier is om over de Algeracorridor te reizen. Er zijn voldoende alternatieven als u een relatief korte afstand af moet leggen. Probeer bijvoorbeeld eens 5 dagen een e-bike! Naast fietsen zijn thuiswerken en reizen buiten de spits goede manieren om files te vermijden. In aanloop naar en tijdens de werkzaamheden houden we deze website actueel.

De officiële omleidingsroutes zijn bewust zo gekozen, omdat ze geschikt moeten zijn als vervanging voor de afgesloten wegen. Een provinciale weg, mag niet via een woonstraat worden omgeleid. De gemeente is zich er natuurlijk ook wel van bewust dat Krimpenaren zelf vaak het beste de handigste routes weten naar hun bestemming. Dit blijft ook toegestaan. Wegen om woonwijken in te komen worden dan ook niet afgesloten. De gemeente monitort tijdens de werkzaamheden wel continu de verkeersstromen en de snelheden op diverse punten in Krimpen en zal daar waar nodig aanvullende maatregelen treffen. Ook zijn niet alle wegen geschikt voor heel veel verkeer of zwaar vrachtverkeer. Om die reden adviseren wij om zo veel mogelijk de officiële omleidingsroutes aan te houden.

Het openstaan van de Algerabrug leidt vaak tot vervelende filevorming, die pas na lange tijd is opgelost. De brugopeningen vallen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. De bedieningstijden en andere praktische informatie over de Algeracorridor vindt u op de website van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. Houd er bij uw vertrek in ieder geval rekening mee dat zeker in de zomermaanden de kans groot is dat 20 minuten over het hele uur de brug opengaat. Het oponthoud dat dan ontstaat kan wel 20 minuten aanhouden.

Niet zo veel. Fietsers die uit Krimpen aan den IJssel komen, kunnen de Wethouder Hoogendijktunnel blijven gebruiken. Bij de Treviso kunnen fietsers niet langer oversteken naar de Rotterdamseweg. Zij steken over bij de Oosterstraat. Ook is er vorig jaar langs de trap van de Algerabrug een ‘fietslift’ gerealiseerd. De fietsroute kan een aantrekkelijk alternatief zijn richting Rotterdam.

Met de fiets bereikt u de meeste bestemmingen ook via de Grote Kruising eenvoudig en snel. Bovendien bent u lekker buiten en in beweging. Met de fiets kunt u de Wethouder Hoogendijktunnel blijven gebruiken. Bij Treviso kunt u niet langer oversteken naar de Rotterdamseweg. U steekt over bij de Oosterstraat.

Niet zo veel. De route vanuit het centrum richting de Wethouder Hoogendijktunnel blijft hetzelfde. Dat betekent dat de voetpaden langs restaurant Bella Milano en langs de Rabobank gewoon te gebruiken zijn. Maar aan de kant van Treviso is het niet meer mogelijk om direct over te steken naar de Rotterdamseweg. Voetgangers steken ter hoogte van de Industrieweg over naar de Oosterstraat en lopen via de Blijdendijkstraat richting de Wethouder Hoogendijktunnel.

Voor vrachtverkeer is de Nieuwe Tiendweg tussen de Boerhaavelaan en CG Roosweg afgesloten. De tijdelijke invoegstrook op de Grote Kruising vanuit Krimpen richting de Algerabrug is niet geschikt voor vrachtverkeer. Ook voor het verkeer dat niet over de wisselstrook kan rijden (hoger dan 1,9 meter) is voor dit weggedeelte een inrijverbod. Dat is overigens ook nu al het geval. De omleidingsroute loopt via de Moderato/Vijverlaan/Krimpenerbosweg.

Meer informatie

De hoogtebalk hoort al jaren op 1.90 meter hoogte te hangen. Auto’s die maximaal 1.90 meter hoog zijn, kunnen gebruikmaken van de wisselstrook en de bypass. Dit staat ook met borden aangegeven bij de wisselstrook en bypass. Als uw auto hoger is dan 1.90 meter, dan is het de bedoeling dat u de omleidingsroute via de Krimpenerbosweg gebruikt.

Reist u met het openbaar vervoer? Dan heeft u weinig last van de werkzaamheden. Reizen per bus is een slimme manier om files te ontwijken. Er zijn veel verschillende buslijnen die op regelmatige tijden rijden. Bovendien blijven de busbanen zo veel mogelijk in gebruik. Tijdens de werkzaamheden geldt een aangepaste dienstregeling. Deze gaat op 18 april 2021 in. Check de actuele vertrektijden via RET of Arriva of via de app of website van 9292.

Dicht bij huis kunt u gebruikmaken van zowel lijn 98 en 97.
Lijn 97 rijdt daarbij door richting Capelsebrug. Lijn 98 is in deze tijdelijke situatie alleen voor lokaal vervoer bedoeld en rijdt niet door naar Capelsebrug.
Voor deze tijdelijke situatie komen er nieuwe (tijdelijke) haltes op de Boerhaavelaan, de Van Ostadelaan (nabij het zwembad) en op de Ouverturelaan, in de buurt van de busdoorsteek. Bij deze haltes kunt u als reiziger overstappen van lijn 98 op lijn 97.

Voor de duur van de gewijzigde busregeling stopt ook buslijn 196 op de tijdelijke halte aan de Boerhaavelaan.
Vanaf april wordt het oude busstation niet meer gebruikt. In plaats daarvan stapt u op bij het nieuwe busperron aan de noordzijde van de C.G. Roosweg. Hier stoppen ook alle doorgaande buslijnen (194/292/293/295/383).
U kunt uw fiets stallen in de nieuwe fietsenstalling.

U kunt zowel gebruikmaken van lijn 97 als de doorgaande buslijnen. Deze stoppen ook aan de zuidzijde van de C.G. Roosweg bij de Wethouder Hoogendijktunnel. Dit geldt voor de tijdelijke situatie ook voor buslijnen 97 en 196.

U kunt dan gebruikmaken van de lijnen 97 en 196. Beiden stoppen bij de tijdelijke halte van de Boerhaavelaan. De route loopt dan via de busdoorsteek bij de rotonde ter hoogte van Carpe Diem in plaats van het busstation.

Voor reizigers met bestemming Stormpolder (lijn 96) verandert er maar weinig. In plaats van de halte aan de Industrieweg stopt de bus aan de C.G. Roosweg. Verder rijdt de bus, komend vanaf de Industrieweg, richting Rotterdam via de rotonde bij Carpe Diem, om daar te kunnen draaien.

Voor reizigers van/naar de Krimpenerwaard (lijn 194) verandert er maar weinig. In plaats van de halte aan de Industrieweg stopt de bus aan de C.G. Roosweg. Verder rijdt de bus, komend vanaf de Industrieweg, richting Rotterdam via de rotonde bij Carpe Diem, om daar te kunnen draaien.

Het busstation is vanaf april 2021 buiten gebruik. Er komen langs de C.G Roosweg twee busperrons. Vanaf april 2021 is het nieuwe busperron aan de noordkant van de C.G. Roosweg klaar. Daar stapt u op de bus richting Rotterdam. Aan de zuidkant van de C.G. Roosweg komt een (nu nog tijdelijk) busperron richting Krimpenerwaard. Bussen die hun route hebben door Krimpen aan den IJssel stoppen niet bij deze haltes.

Het nieuwe busperron is bereikbaar via de betontrappen of via de hellingbaan ernaast. Mensen met een rollator of kinderwagen hebben dus een goed alternatief. Deze hellingbaan is volgens de normen en het Bouwbesluit aangelegd en is aan weerszijden voorzien van leuningwerk waarin led-spots zijn verwerkt. Er is bewust gekozen voor een hellingbaan, omdat een roltrap of lift storingsgevoelig is en bovendien minder goed bestand tegen vandalisme.

Maakt u veel gebruik van de Algerabrug en de Grote Kruising en lijkt het u handig om bij on voorziene problemen een sms te ontvangen? Meld u dan aan voor de gratis sms-service van de Gemeente Krimpen. U ontvangt dan een alert als er een calamiteit optreedt. Ga naar www.krimpenaandenijssel.nl/sms om u aan te melden.

Op deze website staat een handige toolkit. Hier vindt u kant en klare materialen om te gebruiken voor de communicatie met medewerkers, klanten, leveranciers en andere partijen over de werkzaamheden rondom de Grote Kruising tussen april 2021 en eind 2022. U kunt een ZIP-bestand downloaden met daarin onder meer kaartjes, teksten, posters, een factsheet, video’s en andere middelen die u in kunt zetten voor uw eigen communicatie. U kunt de middelen bijvoorbeeld online inzetten of printen en uitdelen aan uw relaties.

Veiligheid

De werkzaamheden voor fase 6 zijn uitgebreid besproken met hulpdiensten en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor hulpdiensten blijven alle rijrichtingen op de Grote Kruising toegankelijk. We leggen een speciale bypass voor hulpdiensten aan, zodat de verbinding Nieuwe Tiendweg/Industrieweg vanuit alle rijrichtingen in stand blijft en de aanrijtijden binnen de norm blijven.

De omleidingsroutes zijn geschikt voor een toename van het verkeer. Maar we zijn ons er als gemeente van bewust dat het tijdens de werkzaamheden in heel Krimpen aan den IJssel drukker kan zijn. Om die reden is er een monitoringsplan opgesteld. We registreren op verschillende wegen binnen en buiten de gemeentegrenzen de verkeersdrukte en snelheid. Dat doen we voordat de werkzaamheden van fase 6 starten en daarna regelmatig tijdens de werkzaamheden. Daarnaast beoordelen verkeerskundigen ook op locatie de verkeerssituatie op verkeersveiligheid.

Het monitoren is bedoeld om te kijken of er nog aanpassingen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

We monitoren op de Krimpenerbosweg, de route tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Noorderstraat via de Rotterdamseweg, de Tuinstraat en het stuk tussen de IJsseldijk en de Lekdijk. Verder meten we op de route Lekdijk-Noord-Molendijk-Dorpsstraat-Hoofdstraat-Tiendweg. Ook op Moderato, tussen de Zwanenkade en Una Corda en bij Stad en Landschap monitoren we. Tot slot meten we tussen de Slotlaan en de Ketensedijk, tussen de IJsseldijk en Nijverheidstraat, de IJsselmondselaan en op de Rivium Boulevard.

Het is de bedoeling dat verkeersdeelnemers zo veel mogelijk gebruik maken van de aangewezen omleidingsroutes. Sluiproutes veroorzaken veel overlast in de vaak smalle (woon)straten. Ook lokken omleidingsroutes soms te hard rijden uit, omdat verkeersdeelnemers het tijdverlies willen goedmaken. Dit kan onveilige situaties veroorzaken. Daarom meten we of er een toename in verkeer ontstaat tijdens de werkzaamheden en of verkeerdeelnemers (te) hard rijden. Dat doen we bijvoorbeeld met slimme camera’s en tellussen.

Leefbaarheid

In principe werkt de aannemer tussen 07.00 en 17.00 uur. Het kan zijn dat de aannemer in sommige perioden op afwijkende tijden werkt. Als dit gebeurt, doet de aannemer dat om zo min mogelijk verkeershinder te veroorzaken of om te zorgen dat de werkzaamheden niet langer gaan duren dan gepland. Als de aannemer voor 7.00 uur of na 17.00 uur werkt, dan meldt hij dat aan de direct omwonenden.

De Grote Kruising krijgt een volledig betonnen fundering die op funderingspalen komt te rusten. In plaats van standaard ‘heipalen’ gebruiken wij inwendig geheide stalen buispalen. Dit systeem is niet alleen veiliger voor het verkeer dat langsrijdt. Ook veroorzaakt dit systeem nauwelijks trillingshinder voor de omliggende gebouwen. Voor het sloopwerk van de bestaande fundering en voor het uit te voeren grondwerk ontvangen de machinisten een speciale instructie. Door die instructie beperken we schokbewegingen en hinder voor omwonenden zoveel mogelijk. Verder plaatst een onafhankelijk expertisebureau trillingsmeters in de buurt van de werkzaamheden. We hebben vooraf grenswaarden bepaald. Als we over die grenswaarden heengaan, gaat er door de trillingsmeters een alarm af. Vervolgens controleren we wat er precies aan de hand is en passen we indien nodig de werkzaamheden aan.

Er is al veel kennis opgedaan over trillingshinder en -beleving. Vaak ervaren mensen flinke trillingen door doorgaand verkeer of werkzaamheden. Zij zijn dan bang voor schade aan hun woning. De beleving van trillingen komt vaak erger over dan de intensiteit van de trillingen, zoals wij ze ook op de trillingsmeters aflezen. Mocht er toch schade ontstaan, dan volgt er grondig onderzoek en maken wij een rapport op met alle bevindingen.

v