De kruising van de N210 -of  C.G. Roosweg- met de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg in Krimpen aan den IJssel is een essentieel knooppunt in de drukke Algeracorridor. Scooters, fietsers, voetgangers, auto’s en openbaar vervoer gebruiken de Grote Kruising intensief. Het kruispunt wikkelt tienduizenden verkeersbewegingen van en naar de Algerabrug af.

De kruising is nog grotendeels gefundeerd op een samengestelde onderheide constructie die dateert uit de jaren veertig en zestig van de vorige eeuw. Deze constructie is verzakt. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Op de N210 richting Schoonhoven was een gelijksoortige constructie aanwezig, die op diverse plaatsen bezweek. Sinds 2009 doen we op de Grote Kruising daarom voortdurend metingen en vullen we de verzakte delen regelmatig uit met asfalt. Deze oplossing is niet toereikend voor de lange termijn.

Al in 2017 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel daarom besloten voorbereidingen te treffen om het kruispunt in 2021 te kunnen reconstrueren. Het doel: een goede fundering en een verbeterde verkeersdoorstroming.

De verzakkingen namen in het derde kwartaal van 2018 fors toe. Daarmee is de kans ontstaan dat een gedeelte van de fundering plotseling bezwijkt. Een reden te meer om snel aan de slag te gaan! De situatie vraagt in 2019 al om een reeks aan voorbereidende werkzaamheden die vooruitlopen op de geplande reconstructie.

Behalve een goede fundering en een betere doorstroming biedt de reconstructie van de Grote Kruising de kans meer verkeer van en naar de Algerabrug te verwerken. Ook geeft de vernieuwing van de kruising ons de kans de veiligheid en de doorstroming van het fietsverkeer sterk te verbeteren en het gebruik van het openbaar vervoer verder te bevorderen.

De Algeracorridor is cruciaal voor de ontsluiting van de Krimpenerwaard richting Rotterdam. Calamiteiten op de Algeracorridor kunnen grote economische en maatschappelijke consequenties hebben.
Verschillende overheden managen en beheren verschillende onderdelen van de corridor. De gemeente Krimpen aan den IJssel is sinds 1990 eigenaar en beheerder van de aanbrug en de kruising van de N210 (C.G. Roosweg) met de Nieuwe Tiendweg en de Industrieweg (hierna: de grote kruising).
Het is echter evident dat niet alleen de gemeente Krimpen aan den IJssel, maar ook andere overheden, namelijk Provincie Zuid-Holland, ministerie van I&W (Rijkswaterstaat), gemeente Capelle aan den IJssel en gemeente Krimpenerwaard een groot belang hebben bij een goed functionerende Algeracorridor.
In de zomer van 2016 heeft de gemeente groot onderhoud aan de aanbrug uitgevoerd. In die periode is ook begonnen met de voorbereidingen voor groot onderhoud van de grote kruising.

Wat doen we bij een calamiteit?

Omdat de grote kruising hard aan vervanging toe is, is er kans op onverwachte verzakkingen of calamiteiten. In zo’n geval treedt het calamiteitenprotocol in werking.

Het protocol zorgt ervoor dat we de calamiteit snel en effectief kunnen verhelpen of beheersen. Belangrijkste doelen: het verkeer laten doorstromen of omleiden, Krimpen aan den IJssel bereikbaar houden en vrije toegang voor hulpdiensten garanderen.

In het protocol staan onder andere diverse omleidingsroutes beschreven. Hiervan wordt u via zogeheten Dynamisch Route-informatiepanelen (DRIPs) en borden ter plaatse op de kruising op de hoogte gesteld.

Niet altijd is de gemeente direct op de hoogte van een probleem. Signaleert u een probleem op de grote kruising? Meld dit dan zo snel mogelijk! Tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur) kunt u uw melding doorbellen aan de gemeente Krimpen via 14 0180. Buiten kantooruren kunt u dit doen door contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Medewerkers van het Publiekscentrum en/of de politie zetten de melding direct door naar de piketmedewerker, waarna het protocol in gang wordt gezet. Hierbij geldt: hoe sneller, hoe beter. Bij spoedeisende meldingen kunt u natuurlijk contact opnemen met het landelijke alarmnummer 112.

Klik hier voor de Notitie de Grote Kruising

Klik hier voor de rapportage Verkeersafwikkeling Algeracorridor